"ЧЕЗ Разпределение България" АД ще подмени 380 хил. електромера на стойност над 13 млн. лв. през 2014 г., съобщиха от компанията.
Преди подмяната служители на ЧЕЗ ще посетят съответния адрес и заедно с домоуправителя или представители на домсъвета ще определят подходяща дата. На входа на видно място се разлепва съобщение, с което клиентите се уведомяват за датата на подмяната и се предупреждават, че това ще наложи временно спиране на електрозахранването. Не по-късно от 48 часа предварително информацията за планираната подмяна на електромери се публикува в поне три национални медии и на сайта на компанията.<br /> <br /> При всяка подмяна задължително се съставят констативни протоколи, които се подписват от служители на ЧЕЗ от една страна, а от друга - от собственик на имота или от двама независими свидетели. Достоверността на данните се удостоверява със снимки на демонтирания е монтирания електромери, на които се виждат фабричния номер и показанията на всяка една от тарифите на електромерите. Данните се съхраняват в системата на ЧЕЗ.<br /> <br /> Не се извършва подмяна на електромери без да бъдат съставени констативни протоколи, да бъдат направени снимки и клиентите да бъдат уведомени предварително.<br /> <br /> Преди монтажа уредите задължително се проверяват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. <br /> <br /> През последните 9 години ЧЕЗ Разпределение е инвестирала 208 млн. лв. за изнасяне, подмяна и ремонт на електромери. Това е почти една трета от общите инвестиции на компанията в мрежата в обем на 728 млн. лв., информират от дружеството.<br /> <br /> През миналата година бяха подменени 358 000 електромера.<br />