Чиновниците вече ще бъдат задължени да декларират и допълнителните си доходи пред министъра, а за назначенията и наказанията им ще отговаря главният секретар на ведомството, а не министърът.
Това предвиждат промените в Закона за администрацията и Кодекса на труда, които бяха одобрени днес от правителството, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.<br /> <br /> С промените се цели да се създаде по-голяма прозрачност при изпълнение на служебните задължения и при превенцията срещу корупцията сред служителите в държавната администрация.<br /> <br /> Промените въвеждат задължение за държавните служители и работещите по трудово правоотношение да декларират пред органа по назначаването своето имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на допълнителен труд, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, е посочено в съобщението на правителството.<br /> <br />