Чужденците, които искат да осиновят българско дете, ще могат да направят това в рамките само на половин година, пише "Монитор". Приблизително толкова ще трае процедурата, става ясно от Наредба №3 за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието, която беше обнародвана в „Държавен вестник”.
В нея са заложени и куп изисквания към кандидат-родителите. Те трябва да са в перфектно здравословно състояние и да нямат присъди. Подавайки документи за вписване в специализирания регистър, в който ще фигурират и самите деца, както и българите, желаещи да станат родители на хлапе от друга държава, те ще трябва да представят свидетелство за съдимост и лекарско удостоверение с оценка на физическото и психическото им здраве &bdquo;въз основа на минали и настоящи заболявания&rdquo;. Документът с давност не повече от година трябва да съдържа данни за наличие или пък за липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести. Кандидатите ще трябва да декларират и своите доходи и социално положение.<br /> <br /> За да бъдат вписани в регистъра, те ще подават молба, която ще се разглежда в рамките на месец. В срок до 60 дни след вписването на децата в регистъра пък Съветът по международно осиновяване ще разглежда кандидатурите им за осиновяване, а мераклиите ще се съревновават за родителски права над тях съобразно поредността на включването им към списъка. При подпис на правосъдния министър ще стартира самата процедура. След това в двумесечен срок кандидат-родителите ще предоставят пълния набор от необходими документи, сред които и удостоверение, че социалните служби в страната им ще наблюдават как се грижат за децата в следващите поне 2 години. <br /> <br /> В този период мераклиите да станат родители ще трябва и да живеят поне 5 дни с децата, които искат да осиновят, като за целта ще бъдат осигурявани преводачи, а при необходимост и други специалисти. При одобрение министърът ще дава съгласие за осиновяване в 14-дневен срок след предоставянето на всички документи. До последния печат след придвижване на всички документи до съда може да измине не повече от още половин месец. Преди да кандидатстват, бъдещите родители ще могат да се запознаят със здравословното състояние на децата, тяхната интелигентност, битово-хигиенните им навици, отношението им към останалите хлапета и оценките им в училище, като данните за това ще бъдат предоставяни от социалните служби при вписването им в регистъра./БЛИЦ<br />