Един от водещите учени в света - д-р Крейг Вентер преди дни беше у нас на посещение в БАН. Негово е най-значимото научно постижение на миналия век – секвенирането (определяне на точната последователност на отделните съставки) на човешката ДНК. Разгадаването на ДНК се извършва по разработена от него революционна, по своята бързина и точност, технология, с която самият той е изучил личния си генотип. Преди 3 месеца д-р Вентер и неговият екип създадоха за първи път в света синтетична възпроизвеждаща се клетка.
<em><strong>- Д-р Вентер, вие сте един от малкото хора на планетата, които разчетоха собствената си ДНК, доколкото това е възможно с изобретената от вас технология. Какво научихте за генома си?<br /> <br /> </strong></em>- На този етап от развитието на науката не е възможно да се дешифрира много от информацията. Най-вече се потвърждават някои важни неща &ndash; доказа се, че аз трябва да имам сини очи, не много коса, както и рискове за някои заболявания. Така че аз практикувам първоначална превантивна медицина, като се старая да си понижа холестерола &ndash; това редуцира силно риска от сърдечносъдови заболявания. Информацията, носеща се в ДНК, до която сме стигнали ние, в момента е доста ограничена. Много е важно навсякъде по света да се изследват десетки хиляди такива геноми, за да се сравни информацията, която се съдържа в ДНК на много хора. След като има обемни база-данни, ще можем да дешифрираме цялата информация, съдържаща се в човешкия геном. В момента срещу 20-30 000 долара има много компании, които биха направили изследване на личния ви геном. След 1-2 години цената би трябвало да бъде около 1000 долара. В бъдеще всички млади хора биха пожелали да бъде секвениран (разчетен) геномът им. Колкото по-рано, толкова по-добре!<br /> <br /> <em><strong>- Вие създадохте преди 3 месеца първата в света жива едноклетъчна синтетична клетка &ndash; какво представлява тя?<br /> <br /> </strong></em>- Синтетичната клетка, която направихме е много проста. Тя има около 900 гена, а ние, хората, имаме поне 23 000 гена. Минимумът за възникване на живота е 300-400 гена. Това, което направихме, е единична клетка, която се самовъзпроизвежда. Тя вече се е самовъзпроизвела около 1 млрд. пъти и метаболизира захар. Въглеродът в нашата клетка идва от захар, така че всички протеини, които се метаболизират, идват от захар. Нашата цел е да започнем от прост, не сложен живот, за да го разберем. Отне ни около 15 години, за да направим тази несложна клетка, като копираме и имитираме природата. Ние сме в съвсем начални стадии в тази област. Преди да направим този експеримент не знаехме, че това е възможно. Сега вече знаем, така че следващите етапи от работата ни ще бъдат още по-интересни. <br /> <br /> <em><strong>- Как направихте тази клетка?<br /> <br /> </strong></em>- ДНК е софтуерът на живота &ndash; като промените софтуера, вие променяте живота. Всички учени работим, за да разберем основата на живота. Така че започвайки от един компютър, ние имахме софтуера в компютъра. Конструирахме тази бактериална ДНК молекула от 4 основни молекули. Направихме цялата ДНК на клетката по синтетичен път, вмъкнахме я в клетка от същия род, като експерименталната, която прочете новата ДНК и я превърна в нова клетка. Това е все едно вие във вашия компютър да сложите един софтуер на Макинтош и изведнъж той да се превърне в Макинтош. Излиза, че може да се направи живот от химически вещества, синтезирани по определен начин. За първи път изкуствена ДНК има пълен контрол над клетката. Този резултат открива неочаквани възможности за получаване на лекарства, на нови синтетични храни и на алтернативни енергийни източници. Със създаването на бактерии, които &ldquo;произвеждат каквото искаме&rdquo;, можем да облекчим проблеми, като този с горивата и дори с парниковите газове.<br /> <br /> <strong><em>- Кога ще бъде създаден според вас многоклетъчен синтетичен организъм?<br /> <br /> </em></strong>- Според мен това ще стане възможно в следващите 10 години.<br /> <br /> <strong><em>- Безопасна ли ще бъде синтетичната храна?<br /> <br /> </em></strong>- Безопасността на синтетичната храна ще бъде определена от качествата на съоръженията, които я произвеждат. Исторически в Европа има страх от всичко, което е свързано с генетично инженерство, но той е неоправдан що се отнася до храни. Ако това са нови организми, които са конструирани да произвеждат храна, масла, те ще бъдат с много по-високо качество от тези продукти, които сега можете да си позволите. И, което е по-важно, в много по-голямо количество. Ние имаме проблем с изхранването на 6,5 млрд. хора в света. Съществуващото земеделие не може да посрещне тази необходимост. В следващите около 40 години населението ще бъде между 9 и 10 млрд. души. Без нова наука ние няма да бъдем в състояние да нахраним тези хора.<br /> <br /> <strong><em>- Защо сте в България?<br /> </em></strong><br /> - Ние сме тук, за да взимаме проби от Черно море. Вече сме открили около 40 милиона нови гена, целта е да събираме информация от всички краища на света. Ще обиколя места и в Средиземно море, обходих и Северно море. Ако на учения му трябват около 10 години, за да изучава един ген, ние няма да можем никога да разберем дори тези открития, които са направени до този момент. Затова трябва да правим по-бързи, мултиплексни видове експерименти, за да можем да разберем за какво става дума. Няма бъдеще в това един учен да изучава един ген. Всеки учен трябва да изучава хиляди и десетки хиляди гена, така че е необходимо да използваме новите начини за синтезиране, което ще ни даде по-голям скок в изследванията. Затова моят институт въведе нови бързи методи за секвениране на генома по специална технология. Ние не искаме хората да използват тази технология, за да вредят на другите или на околната среда. Такива дискусии текат в момента и в американското правителство, но смятам, че хората виждат, че позитивните аспекти преобладават много над негативните. <br /> <br /> <strong><em>- Има ли реална възможност да се появят генетичномодифицирани бебета след години, използвайки вашата технология за създаване на живи клетки?<br /> <br /> </em></strong>- Това е в сферата на научната фантастика. Според мен най-добрият начин да се усъвършенства човечеството е като се подобри здравето му, здравеопазването, водата, храната и енергията за всякакви други дейности от човешкия живот. Нищо от това не може да дойде от човешко генно инженерство. <br /> <br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Критици: Вентър си играе на Бог <br /> </span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br /> </span>Критиците на откритието смятат, че възможностите му са преувеличени. Д-р Хелън Уолъс от &ldquo;Genewatch UK&rdquo;, организация за наблюдение на развитието на генните технологии, смята, че синтетичните бактерии могат да бъдат опасни. &ldquo;Пускането на нови организми в околната среда може дори да причини повече зло, отколкото добро. Ако пуснем бактерии да чистят зона на замърсяване, ние пускаме всъщност и нов вид замърсяване&rdquo;. Уолъс атакува директно д-р Вентър, че омаловажава потенциалните опасности: &ldquo;той си играе на Бог, но ще се държи съвсем по човешки. Опитва се да възвърне парите, вложени в неговата технология, и ще избягва регулационните мерки, които биха ограничили нейната употреба&rdquo;. Друга линия на критика изтъква, че за много от нещата, които Вентър се надява да бъдат изпълнявани след усъвършенстването на неговото откритие, вече има прости, евтини и утвърдени технологии на генното инженерство. Подчертава се огромната опасност от излизане от контрол на евентуалното му приложение за военни цели, по-специално в създаването на бактериологични оръжия. <br /> <strong><br /> Маргарита Благоева<br /> </strong><br />