От днес започва подаването на данъчните декларация за доходите ни, като крайният му срок е последният ден на април. До 11 февруари декларирането и плащането на налога ни носи 5% облекчение. Освободени от него са хората, които получават доходите си единствено от трудов договор.
От 2013 година дължим и данък върху лихвата от срочен депозит, но той ще бъде удържан автоматично от банките и ние няма да го декларираме. Новият налог е с единната ставка на плоския данък у нас - 10 на сто, обясни говорителят на данъчните Росен Бъчваров. Това означава, че ако имаме депозит от 1000 лева при 5% лихва, в края на периода трябва да получим доход от 50 лева. Той се облага, така че реално банката ще ни изплати 45 лева, а останалите пет ще отиде към хазната. Облагат се единствено срочните депозити - т.е. разплащателните сметки, детските и безсрочните влогове остават извън обхвата на облагането.<br /> <br /> Друга важна промяна от тази година е въвеждането на единна сметка, извън която остават единствено плащанията за допълнително задължително пенсионно осигуряване. При единната сметка действа принципът, че текущите плащания отиват за погасяване на най-старото задължение назад във времето. Самоосигуряващите се обаче могат да заявят желанието си да платят здравни вноски, независимо от това, че имат някое предишно неплатено задължение. Това може да стане със заявление, подадено преди плащането.<br /> <br /> &quot;Един от най-често задаваните въпроси в контекста на данъка върху дохода от лихви е, дали имаме задължение, ако авансово се е изплатила лихвата да речем през последните дни на 2012 г., макар че падежът на един три-четири-шестмесечен депозит е през 2013 г. Отговорът на този въпрос е ясно посочен в закона и той е, че доходът се счита за придобит не към момента на неговото физическо изплащане, а към момента на падежа на депозита - с други думи, с изтичането на срока на този депозит. И ако този срок изтича през 2013 г., независимо, че доходът е платен през 2012 г., този доход се облага и банката следва да го обложи с 10%-на ставка&quot;, обясни Бъчваров.<br /> Данъчни облекчения остават непроменени спрямо миналогодишната кампания. Най-много като брой са използваните облекчения за направени дарения. Отстъпката може да е от 5 до 65%.<br /> <br /> Също така намаляване на данъка с 10% може да се използва при допълнително доброволно социално или здравно осигуряване, както и при застраховка &quot;Живот&quot;. Купуването на осигурителен стаж също е възможност за намаляване на данъка.<br /> Младите семейства, които имат ипотечен кредит и поне един от съпрузите е на възраст до 35 години, могат да приспаднат лихвените плащания по ипотеката си от данъчната основа. За да се използва това облекчение обаче, имотът трябва да е единствен и съпрузите да имат граждански брак.<br /> <br /> Подробности за различните видове могат да се намерят на интернет страницата на НАП www.nap.bg и на телефон 0700 18 700. /БЛИЦ <br />