Националната агенция по приходите (НАП) е завела иск за обявяване в неплатежоспособност на „Професионален футболен клуб Ботев 1912 - Пловдив" АД, потвърдиха от пловдивския окръжен съд.
Мярката е предизвикана от натрупаните&nbsp;изискуеми публични държавни вземания за над 2 млн. лв. Сумата включва главница и лихви върху&nbsp; неплатените данъци и осигуровки. <br /> <br /> Дълговете са установени със съответни ревизионни актове.<br /> <br /> Решението на съда за неплатежоспособност на клуба е необходимо, за да се открие&nbsp;производство по несъстоятелност. <br /> /БЛИЦ<br />