Доходите на гражданите от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10%. Това уточняват от НАП месец, преди да изтече срокът за деклариране на доходите, придобити през 2013 г.
Според приходната агенция за целите на данъчното облагане, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. <br /> <br /> Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение номер 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход. В страната много търговци приемат плащане с биткойни. При продажби на стоки или услуги срещу биткойни се дължи ДДС и трябва да се издава касова бележка, заявяват от НАП.<br /> <br /> По подобен начин с данък от 10% се облагат и доходите, които са спечелени от граждани, търгуващи по занятие с валута или с финансови активи. Това например са хора, които търгуват с валута през електронна платформа, инсталирана на компютъра им. В този случай данък се плаща върху нетната печалба от сделките с валута. Ако човек просто купи валута, за да пътува в чужбина и после я продаде, евентуалната печалба не се облага. <br /> <br /> От НАП напомнят, че срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на гражданите, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същия срок трябва да се плати и дължимият данък за довнасяне. Образец на декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от интернет страницата на агенцията - www.nap.bg. Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП, както и по електронен път, подписана с електронен подпис. Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.