Ръководството на ДАНС се присъединява към изводите на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, че воденото ИД „Галерия” се отклонява от първоначално поставените цели. Това заявяват от ДАНС по повод на писмото на Съюза на издателите в България и Съюза на българските национални електронни медии.
Събирана е информация за лица, фирми и медии, която трудно би могла да се съотнесе към предмета на делото. Проверявана е фирмената регистрация на журналисти и издатели, искани се (повечето случаи немотивирано) разпечатки на телефонните им номера, както и разпечатки на телефонните номера на депутати.
Не са проверявани служители на ДАНС, (с едно единствено изключение), които по закон единствено носят отговорност за защита на класифицирана информация. Не е правен и не е докладван анализ на прилаганите СРС на всеки 15 дни.
ИД „Галерия” не е водена съгласно вътрешно-нормативните актове на председателя за оперативния отчет. Целите, които са поставени, не са постигнати.
По ИД „Галерия” са приложени законно СРС спрямо един журналист.
След като се запознава с цялото събрано до момента дело, председателят на ДАНС разпорежда „незабавна проверка за основанията и какви действия са предприети от Д”СДАНС”, както и комплексна проверка на Д”СДАНС” за периода от 01.06.2008 г.”
Във връзка с комплексната проверка са ограничени правомощията на  Владимир Писанчев, директор на Дирекция „Сигурност на ДАНС”.
Ръководството на ДАНС е убедено, че в работата на агенцията трябва да се налагат всички европейски добри практики на работа. То ясно съзнава колко тежки са последиците за доброто име на агенцията, което тя тепърва налага с работата на всички свои служители, коментират от ДАНС.
ДАНС предостави цялото дело на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред като уважение към Народното събрание и като потвърждение на нашата убеденост, че разузнавателните служби трябва да подлежат на парламентарен контрол.
Ръководството на ДАНС има разбиране и е готово да декласифицира ИД „Галерия” и да предостави пълен или частичен достъп до него по Закона за достъп до обществената информация.
В същото време ДАНС няма да спре да изпълнява своите законови задължения, по действия на лица, без оглед на професия, които заплашват националната сигурност и държавността в страната. / Милан Николов, БЛИЦ