Всеки, който има да плаща данък върху доходите си като едноличен търговец или фирмени задължения, до 14 февруари трябва да продължи да прави това по досегашния ред. Това заяви говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. Коментарът му е по повод решението на Конституционния съд да отмени единната данъчно-осигурителна сметка. Досегашният ред остава, защото решението не е влязло в сила. Кабинетът има общо 18 дни за реакция по него до обнародването му в “Държавен вестник”, съобщава „24 часа”.
Данъчните уточняват, че предстоящите плащания на данъка върху доходите на физическите лица с 5% отстъпка до 10 февруари, както и вноските за данъка върху добавената стойност с краен срок до 14 февруари, трябва да се извършват по досегашния ред на внасяне на задълженията.<br /> <br /> Това означава, че всеки данъкоплатец превежда суми с единно платежно нареждане, вписвайки един общ код - 11 11 11 за всички данъци и осигуровки, или код 58 11 11, ако се превеждат вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване.<br /> <br /> Вариантът, който най-вероятно ще се приеме занапред след решението на съда, ще бъде плащането да става отново с единно платежно, т.е. един документ и един банков превод, една такса. Мотивът е да се пестят пари и време на данъкоплатците.<br /> <br /> В самото платежно обаче ще има четири под сметки за основните задължения - данъци, социални и здравни осигуровки и вноски за втора пенсия. Има и друг вариант, който е малко вероятен - да се попълват 4 отделни документа за същите видове плащания. Както и да се промени начинът, системата на НАП отново ще погасява задълженията по ред от най-старото, а разликата ще е само че плащанията за данъци ще бъдат отделени от тези за осигуровки. Например ако една фирма има невнесени осигуровки, а направи превод по дължим ДДС, със сумата може да погаси задължение по корпоративен данък на същата фирма, но не и неплатените осигуровки.<br /> <br /> От миналата година плащанията за данъци и осигурителни вноски се извършват по една банкова сметка.<br /> <br /> Отделени от нея бяха само вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и пари от принудително изпълнение - задължения, за които има образувано изпълнително дело, които се превеждат по набирателна сметка на НАП.<br /> <br /> От приходната агенция уточняват, че въпреки решението на съда, остават няколко основни параметри, които са:<br /> 1. Няма да се променя редът на погасяване на задълженията, като отново ще се започва с най-старото.<br /> 2. Няма да се променя отписването на задължения по давност. От миналата година това вече не става служебно от данъчните с изтичането на съответния срок - 5 години, ако няма дело за принудително изпълнение. До 1 януари 2015 г. си остава отписването на стари дългове с подаване на писмено възражение в съответния офис на НАП.<br /> 3. Няма да се променя лихвата за неплатени осигуровки, която с въвеждането на единната сметка бе изравнена с тази при просрочени данъци. Те ще останат в размер на ОЛП плюс 10 пункта.<br /> 4. Няма да се налагат промени в образците на служебни бележки, издавани от платци на доходи.<br /> 5. Ще бъде направен опит със законодателни промени да се запазят сроковете за подаване на осигурителните декларации до 25 число на месеца, следващ този, през който е положен трудът.<br /> 6. Няма да се променя и механизмът за деклариране на авансовите вноски.<br /> 7. Както и досега в данъчното досие няма да влизат определени с ревизионен акт задължения, преди той да е влязъл в сила.<br /> <br /> Може обаче да отпадне подаването на заявления преди плащането, за да бъде то специално насочено към здравни вноски. При единната сметка такова заявление бе необходимо, за да се избегне рискът парите да отидат за други задължения.<br /> Друга възможна промяна е при разпределянето на надвнесени данъци. В момента сумите могат да се използва също за погасяване на най-стари задължения.<br /> <br /> При липса на други задължения надвнесеният корпоративен данък ще се възстановява по реда, уреден в Данъчноосигурителния кодекс./БЛИЦ&nbsp;<br />