Шести младежи от местния Дом за деца с физически увреждания бяха настанени в Защитено жилище в Луковит, съобщи Цветинка Цолова от общинската администрация в Луковит.
Жилището е първото по рода в района и е изградено по проект, финансиран по програма ФАР. Негов изпълнител е Община Луковит. Общата му стойност е 97 714,47 евро. От тях 96 199,90 евро се дават безвъзмездно, а 1 514,57 евро - от кметството в Луковит. <br /> Според Цолова, капацитетът на жилището е 9 души. За тях ще се грижат петима професионалисти - социални работници, медицинско лице, трудотерапевт и психолог, които ще подпомагат младежите в усилията им да водят самостоятелен и независим живот в среда, близка до семейната. Експерти от Социалното подпомагане и Бюрото по труда пък ще търсят възможности за устройването им на работа и за обогатяването на социалните им контакти. 5 от приетите 6 деца в Защитеното жилище са ученици. От тях само Йордан Димов е абитуриент, завършва Професионалната гимназия по селско стопанство &laquo;Сергей Румянцев&raquo; в Луковит.<br /> След приключване на проекта жилището ще се финансира от държавната хазна. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />