Физическите лица, които декларират доходите си за изминалата година, могат да платят по-малко данък, ако са правили дарения през 2013 година, напомнят от НАП.
С до 15% може да се намалят данъчните основи при дарение за културата или с до 50% - за фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на детски ясли, градини, училища и други образователни институции също могат да намалят данъчната основа и данъка, включително в случаите, когато са направени в натура. Ограничението е, че те могат да са на стойност не по-висока от 5% от данъчната основа за съответната година и са придружени с документи, доказващи дарението.<br /> <br /> Данъчните суми могат да се намалят законно и с направените през изминалата година вноски по застраховки &bdquo;Живот&quot;, както и със закупуване на осигурителен стаж.<br /> <br /> Общият размер на данъчното облекчение за дарения обаче не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните основи. Срокът за декларирането на доходите на физическите лица е 30 април./БЛИЦ<br /> <br />