Всяко българско училище ще може да кандидатства и да получи до 13 000 лв. за адаптиране и изграждане на два санитарни възела – един за лица с увреждания и един с до три клетки за общо ползване. Това е предвидено в програмата „Достъпно и сигурно училище“. Общото финансиране възлиза на 2 000 000 лв., а парите ще бъдат осигурени в бюджета на Министерството на образованието за тази година, съобщава „Труд”.
Броят на децата и учениците със специални образователни потребности в страната е 18 296 през учебната 2015/2016 година, от тях с физически увреждания &ndash; 1332, като общият брой деца и ученици със специални образователни потребности в държавните училища е 4164.<br /> <br /> За цялостно проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа, сигнално-известителна система и система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център, ще бъдат давани до 30 000 лв. Система, осигуряваща само наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение, ще се финансира с до 12 500 лв.<br /> <br /> По програма &bdquo;Осигуряване на съвременна образователна среда&ldquo; са предвидени 5 200 000 лв. Средствата се разпределят за закупуване уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за изпълнение на практическите дейности по всяка от трите части на учебната програма по човекът и природата за V клас. За &bdquo;Оптимизация на училищната мрежа&ldquo; са предвидени 24 860 000 лв.<br /> &nbsp;