Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за омбудсмана, с които тайното гласуване за длъжността да бъде заменено с явно.
"За“ промените гласуваха 165 депутати, а един се въздържа. Депутатите решиха и към изискванията за заемане на длъжността да бъде добавено предишен опит в областта на правата на човека. 


Промените предвиждат омбудсманът да може да отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека. 

Предлага се още омбудсманът да може отправя предложения и препоръки за защита на правата на гражданите и от частни субекти. Така се дава правомощие на омбудсмана да защитава правата на гражданите при действия и бездействия от страна на частния сектор.