Дете в семейството ще спести 20 лева от данъци на родителите си. Промяната беше въведена от януари и за първи път ще се ползва за получените доходи от 2015 г. На интернет страницата на НАП www.nap.bg вече могат да се намерят двете декларации за ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обявиха от приходната агенция.
Законът предвижда годишните облагаеми доходи на един от родителите да се намаляват с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. - за две деца и с 600 лв. за три и повече. Тъй като данъкът е 10% от получените доходи, реално налозите на един от родителите ще бъдат намалени с 20 лв. за едно дете, с 40 лв. за две и с 60 лв. за три и повече хлапета. За дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане годишният доход се намалява с 2000 лв., което значи, че ще бъдат спестени данъци за 200 лв.<br /> <br /> Облекчението може да се ползват по два начина, обясниха от НАП. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. в срок до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден). Към нея трябва да се приложи и съответният образец: за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението. За деца с увреждания трябва да се приложи и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.<br /> <br /> Вторият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от заплати на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай работникът трябва да предостави на работодателя си декларацията за данъчното облекчение, както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г. В този случай работодателят ще изчисли дължимите налози от родителя, без да се налага той да подава декларация в НАП.<br /> <br /> Данъчните облекчения за деца може да се ползват и от настойници, приемни родители, както и от член на семействата на роднини или близки в случаите, когато детето е настанено при тях за срок не по-кратък от 6 месеца по смисъла на Закона за закрила на детето.&nbsp;/БЛИЦ