България е лишила от право на образование деца, страдащи от умствени заболявания, обяви Съветът на Европа и поиска от българските власти да спазват Европейската харта за социални права.
През 2007 г. в Страсбург е подадена жалба от унгарския център за защита на правата на умствено увредени лица, в която се посочва, че в България се прилагат дискриминационни практики, като се има предвид ниският процент посещаемост на училище на възпитаниците на домове за умствено увредени деца. Европейската комисия за социални права към Съвета на Европа прецени, че в действителност става дума за дискриминация. Процентът на децата, които имат достъп до образование, е значително по-нисък, отколкото при другите категории деца, се посочва в изявление, публикувано на официалния уебсайт на институцията. /АФП