Децата в старозагорско няма да мръзнат тази зима. Това обещават от старозагорската община, тъй като вече отоплението на общинските училища и детски градини се извършва основно с природен газ, промишлен газьол, както и с ел-енергия и твърдо гориво, но суровините и изправното функциониране на отоплителната система на всяко учебно и детско заведение са осигурени от рано, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Извършен е ремонт и основен ремонт на значителна част от отоплителната база. През 2008 г. са газифицирани ХІ ОУ „Н. Лилиев”, СДГ № 10 „Светлина”, СДГ № 24 „Радост” и ЦДГ № 25 „Ален мак”. Извършена е и частична смяна на неработеща отоплителна инсталация на ЦДГ №17. Сменени са отоплителните котли на 6-то ОУ и ГПЧЕ ”Ромен Ролан”. Вече 20 училища и 13 детски градини се отопляват с природен газ. С промишлен газьол се отопляват 9 детски градини и 7 училища. С твърдо гориво се отопляват 1 детска градина и 8 училища, а с ел-енергия само 2 детски градини. /БЛИЦ