Трима човека от Дома за стари хора "Върбовка" в Ловеч са хоспитализирани с диагноза дизентерия в местното Инфекциозно отделение, съобщиха днес от РИОКОЗ. Според инспекцията най-вероятният път на заразяване е контактно-битов.
При проверка в хранителния блок на социалното заведение не са констатирани отклонения от нормативните изисквания при съхранението, обработката и предлагането на храни в обекта. Взети са и 15 отривки от работни повърхности, инвентар и оборудване, влизащо в контакт с храните и 1 проба дезинфекционен разтвор.<br /> <br /> От пробите не се са установени отклонения по микробиологични показатели. Изследвани са и всички обитатели и персонал на приюта, но не са открити други заразоносители. Разпоредени са основно почистване и дезинфекция в дома. Изследвани са всички обитатели и персонал на приюта, други заразоносители обаче не са открити.<br /> <br /> <strong>Гергана ДИМИТРОВА, БЛИЦ</strong><br />