През седмицата са регистрирани 3 случаи с диагноза Дизентерия в Дом за деца с умствена изостаналост – с. Михалци, общ. Павликени, обл. Велико Търново, при деца на възраст от 3 до 9 години, съобщиха от Министерство на здравеопазването.
Заразните заболявания възникват в периода 28.07. – 29.07.2008 г. При от два от случаите е изолиран инфекциозният причинител Шигела флекснери. Проведени са профилактични изследвания на контактните лица – домуващи и персонал. При 6 от лицата (5 от които са деца) също е изолирана Шигела флекснери. Епидемиологичното проучване продължава. /БЛИЦ