До 15 часа днес можем да платим с 5% отстъпка дължимите суми по данъчните си задължения за получените доходи през миналата година. Това може да стане в разкритите банкови офиси на Националната агенция по приходите, защото в други банкови офиси за осъществяването на преводите е нужен един ден.
При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящият номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането.
Плащането може да стане и по интернет, но за това е необходимо човек да притежава дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет-страницата на НАП.
5% отстъпка могат да ползват и тези, които подадат данъчната си декларация до крайния срок 30 април по електронен път. Те трябва да имат електронен подпис. /БЛИЦ