Край на хаоса и безхаберието с язовирите. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще следи за тяхната безопасност. Това предвижда изменение и допълнение на Закона за водите, изпратено от екоминистерството за съгласуване между ведомствата.
&bdquo;Надяваме се законопроектът да бъде приет от парламента в оставащите дни - заяви за &bdquo;Преса&quot; зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов. - Това е един от спешните закони, които трябва да бъдат гласувани от 42-рото народно събрание.&quot;<br /> <br /> В момента 78 малки язовира са в предаварийно състояние. Повечето са общински, но има и частни. Според извършените проверки на енергийното дружество &bdquo;Язовири и каскади&quot; някои трябва да бъдат спешно ремонтирани или източени. В момента обаче няма кой да контролира дали предписанията се изпълняват.<br /> <br /> Ако промяната в закона бъде приета, ДНСК ще може да налага големи санкции на нарушителите. Глобите за неизпълнение на предписанията стигат до 50 хил. лв. Друга задача на дирекцията е да организира извеждането на опасните съоръжения от експлоатация. Според промените в закона областните управители ще назначат комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, както и върху хвостохранилищата.<br /> <br /> В комисиите освен представител на ДНСК ще има и служители на пожарната, областната администрация и общините. Условията и редът за безопасна експлоатация на съоръженията ще бъдат разписани в специална наредба на дирекцията.<br /> <br /> Всички водни обекти ще бъдат включени в регистър, в него ще се посочва чия е собствеността и кой е операторът. Така ще бъде ясна отговорността./БЛИЦ<br />