През 2014 г. се увеличава броят на децата до 17 г., изложени на риск от бедност. Те са 31.7% или с 3.3 процентни пункта повече спрямо 2013 година, сочат данните на Националния статистически институт.
Социалните трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки) към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 14.1 процентни пункта. През 2014 г. относителният дял на децата с материални лишения е 58.4%, а за 13.8% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини, пише БГНЕС. <br /> <br /> Половината от децата - 52.8%, не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината, редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др. 50% от тях не могат да си позволят екипировка за игри навън, а 49.8% от децата не могат да имат колело, ролери, кънки и др. Всеки две от пет деца не разполага с подходящо място за учене или писане на домашни, едно хранене, включващо месо, пиле или риба поне веднъж дневно, и купуването на книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала). През 2014 г. 35.9% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност. <br /> <br /> Важен фактор за предотвратяване на риска от бедност е образователната степен и професията на родителите, въпреки това има бедни деца и сред висшистите, което означава, че семействата им са от т.нар. &ldquo;работещи бедни&rdquo;. По-високото образователно равнище съвсем логично дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане. <br /> <br /> През 2014 г. всяко седмо от десет деца или при 72% от децата, чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност. Само 3.2% от децата на лица с висше образование живеят в риск от бедност, или приблизително 23 пъти по-малко спрямо децата, живеещи в домакинства с начално или без образование на родителите. Такива са най-често семействата от ромски произход. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е четири пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.<br /> <br />