В последните две години мигрантският натиск се е преместил от българо-турската на българо-сръбската граница. Това сочи обобщената справка на Дирекция „Миграция” на МВР за 4-годишен период, цитирана от БГНЕС.
След 2014 г. се увеличава броят на мигрантите, които са проникнали у нас, но заради засилените мерки от сръбска страна, не успяват да продължат пътя си към крайната цел – държавите от Централна и Западна Европа. "Затварянето" на мигрантския маршрут през Сърбия води до увеличаване на броя на мигрантите, които остават по-дълго време на българска територия. Друг извод, който може да се направи е, че изграждането на преградното съоръжение по българо-турската граница далеч не спира потока от мигранти, особено през летните месеци, които очевидно намират начин да стигнат до западната българска граница.
 

"Продължаващите конфликти в Близкия изток и Северна Африка, както и нестабилната социално-икономическа и политическа ситуация в редица страни от Средния изток и Централна Африка, продължават да са основен определящ фактор за засиления миграционен натиск, предимно към страните от Централна и Западна Европа", сочи анализът.
 
Месечната динамика на задържаните на вход (при опит да влязат в България – основно от Турция – бел.ред) се характеризира с ясно изразено повишаване на миграционния натиск през летните и есенни месеци. Пикът на задържаните за незаконно преминаване на държавната граница е през есента на 2013 г., когато само за три месеца (м. септември – 2368, м. октомври – 3694 и м. ноември – 1704) са задържани 7766 граждани на трети страни.
 
През втората половина на лятото на 2015 г. започва рязко увеличаване на задържаните на вход незаконни мигранти, като през м. септември те достигат до 1742 души
 
. През последните два месеца на 2016 г. се наблюдава значително намаление на броя на задържаните лица, като за годината те спадат до 122 и 74 мигранти, съответно за м. ноември и м. декември, което е най-ниското отчетено ниво от началото на кризата.
 
От динамиката на задържаните на изход (при опит да излязат от България – основно към Сърбия – бел. ред.) граждани на трети страни се установява, че през 2015 и 2016 г. броят им започва постепенно да се увеличава, като през м.октомври 2016 г. достига до 2171 лица. Тук също се наблюдава по-голям брой на задържаните през летните и есенните месеци, което кореспондира с по-високия брой на задържаните на вход през същите месеци. За разлика от задържаните на вход, тук се наблюдават по-изявени амплитудни разлики, предимно през 2014-2015 г., когато ясно се вижда драстичното увеличение на задържаните през лятно-есенните месеци в сравнение със зимните.
 
Ако в началото на 2014 г. в центровете за настаняване на незаконно преминали границите чужди граждани са били настанени основно граждани на Алжир, Сирия, Афганистан и Мароко, то в края на 2016 г. те са предимно от Афганистан, Пакистан, Ирак и Сирия, сочат още анализите на Дирекция "Миграция".