На заседание на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" беше взето решение доклада за фонда да се предостави на прокуратурата, за да се установи дали нарушенията са в по-малък или голям размер. Това заяви министърът на земеделието и храните Димитър Греков.
&quot;След избора на новия директор с моя заповед беше разпоредено да се направи снимка на фактическото състояние на ДФЗ, с което бяха ангажирани много хора. Бяха разгледани близо 3 593 документи, намерени в стаите на бившия директор на ДФЗ и на зам.-директора, подчерта Греков. 55 броя документи са с описание без електронен архив, в цялостния доклад, който е в рамките на 180 страници, са описани всички нарушения, които са открити от експертите на фонда, както и други нарушения&quot;, изброи земеделският министър.<br /> <br /> &quot;Назначението ми не е политическо обвързано, доказателство за това е 12-годишният ми опит, познавам в дълбочина структурите на ДФЗ, където съм започнал от най-ниските нива&quot;, заяви от своя страна новият изпълнителен директор на ДФЗ Атанас Добрев. Той добави още, че за 4 дни са раздадени около 15 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони. Одобрени са 84 тръжни процедури на общини, кандидатстващи по мярка 321 и мярка 322.<br /> <br /> В ДФ &quot;Земеделие&quot; ще се направи приемна, в която на ротационен принцип ще участват всички експерти от фонда и ще дават информация на всички заинтересовани лица, подчерта новият директор на фонда. /БЛИЦ<br />