Повече от две десетилетия след крушението на комунизма у нас, доносници от Шесто управление на ДС продължават да манипулират общественото мнение. След проверката, направена от Комисията по досиета сред ръководства на три университета, лъсна името на проф. Милко Петров, прочут в ДС като агент “Димов” и “Сенека”.
Той е научен ръководител и автор на въпросите за скандалното изследване на &ldquo;Сова Харис&rdquo; - &ldquo;Пресата в условията на интернет и новите медии&rdquo;. Според проекта два от най-губещите по тираж и влияние всекидневници &ldquo;Труд&rdquo; и &ldquo;24 часа&rdquo; са лидери в интернет пазара. Дори социолозите признават, че въпроси като &ldquo;Кои вестници регулярно четете&rdquo; са изключително манипулативни, нямат пряка връзка с онлайн новинарството и предопределят резултатите.<br /> <br /> Проф. Милко Петров е ръководител на катедра &ldquo;Комуникации и връзки с обществеността&rdquo; от Факултета по журналистика към СУ &ldquo;Св. Климент Охридски&rdquo;. Вербуван е за секретен сътрудник на ДС през 1973 г. В досието му фигурират собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го служители и искане за заличаване &ldquo;по спешност&rdquo;.<br /> <br /> <strong>Надя НИКОЛОВА, БЛИЦ</strong>