Трябва да се въведат реформи, чиято цел е населението да бъде по-здраво, а не по-болно и по-добре лекувано, това каза доцент Иво Петров. Сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания са убийците на съвременното общество, посочи специалистът по БНТ.
Вземайки предвид застаряващото население и нуждата от удължаване на трудоспособната възраст, доцентът заяви, че развитието на тези области в медицината, заедно с профилактиката, е национална отговорност.

Профилактиката, въпреки че има закъснителен ефект, е най-важна за една държава. Тоест, държавата трябва да въведе норми и на хранене и на движение, и задължителни норми във всичко това, което води до по-здравословен начин на живот. И забраната за тютюнопушенето на обществени места и превенцията на ранните заболявания у децата, затлъстяването, всичко това са мерки, които една държава задължително трябва да въведе, допълни доц. Иво Петров.