Дърво падна и удари по главата русенец в самия център на дунавския град. Дънерът се стоварил изневиделица върху мъжа, но го засегнал само с крайните си клони и дори не му сцепил главата.
&bdquo;Ако бях на метър по-близо до дървото, сега щях да съм мъртъв&rdquo;, разказа Петър Димитров пред БЛИЦ. <br /> <br /> Русенецът вървял по улицата покрай Градския стадион в отвратително време и силен вятър. Изведнъж усетил поредица от удари по главата си и инстинктивно се прикрил с ръка. В същия миг се раздал и силен трясък, точно зад гърба му. В главата му се трошели крони, дебели поне 4-5 сантиметра. Като се обърнал, русенецът застинал на място от уплаха. Зад гърба му, запречило цялата улица лежало огромно дърво, на поне тридесетина година. <br /> <br /> Учуден, че все пак е оцелял, Димитров извадил GSM-а си и снимал падналото дърво. Вижте го.&nbsp;<br /> <br /> <i>Русе, Катерина Русчуклиева, БЛИЦ<br /> </i>