Пенсиите, образованието и здравеопазването ще бъдат най-големият приоритет на правителството през следващата година. Това става ясно от средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите за периода 2019-2021 г., която беше пусната за обществено обсъждане на Велики четвъртък от Страстната седмица.
Предвижда се разходите на хазната през следващата година да нараснат с 2,247 млрд. лв. и то без да бъдат повишавани данъци, осигуровки или бюджетния дефицит. Най-голямо увеличение на разходите се предвижда за пенсии, както и за образование и здраве, пише "Труд". 

През 2019 г. се предвижда минималната пенсия да нарасне с 4,6%, а от 1 юли 2019 г. таванът на старите пенсии ще се повиши на 1040 лв. Таванът на отпусканите нови пенсиище отпадне още от началото на следващата година. За да стане всичко това парите за пенсии в бюджета се предвижда да нараснат с близо 485 млн. лв. и да достигнат близо 10 млрд. лв. Като към тази сума се прибавят парите за обезщетения, майчински и други социални помощи, се оказва, че само за социално подпомагане и грижи ще бъдат похарчени над 13,6 млрд. лв., което е близо 33% от всички разходи на държавния бюджет през 2019 г. Общата сума за пенсии и социално подпомагане нараства с близо 550 млн. лв.

Средствата за образование в бюджета за 2019 г. се предвижда да бъдат увеличени с 380 млн. лв. и да достигнат 4,22 млрд. лв. От общото увеличение на парите за образование, 330 млн. лв. ще отидат за повишаване на заплатите на учителите. Целта е до 2021 г. да се реализира управленската програма на правителството на Бойко Борисов за двойно увеличение на заплатите на педагогическия персонал. Много сериозен ръст е предвиден и на средствата за здравеопазване – с 376 млн. лв. Така за първи път разходите на хазната за здраве ще надминат прага от 5 млрд. лв. Като се предвижда да се подобри функционирането на спешната медицинска помощ, както и болничната и извънболничната помощ за хората. Средствата за допълнителните разходи на държавата ще бъдат осигурени благодарение на ръста на икономиката, увеличаване на заетостта и минималната работна заплата, както и на предприетите мерки на правителството за повишаване на приходите и ограничаване на сивата икономика. От началото на следващата година минималната заплата ще нарасне от сегашните 510 лв. на 560 лв.

Прогноза 7,5% по-високи приходи от ДДС Ръстът на икономиката през следващата година се очаква леко да се забави до 3,8%, след ръст на БВП от 3,9% за настоящата 2018 г. Основната причина за това ще бъде по-бавното нарастване на при вътрешното търсене и на държавните инвестиции, се посочва в анализа на Министерството на финансите. Потреблението на гражданите обаче ще продължи да нараства, подпомогнато от увеличението на доходите и кредитите за домакинствата. Спрямо 2018 г. обаче то слабо ще забави своя ръст, поради по-умереното нарастване на реалните доходи на домакинствата. Прогнозираният ръст на икономиката е много по-малък от заложения в бюджета ръст на приходите с 7,2%, или с 2,747 млрд. лв. Ръстът на данъчно-осигурителните приходи е над 2,4 млрд. лв. основно в резултат на предприетите мерки от страна на приходните агенции за борба с данъчните измами и повишаване на събираемостта, посочват от МФ. Само от ДДС в държавната хазна през следващата година се очаква да бъдат събрани със 740 млн. лв. повече, което е ръст със 7,5%. Това увеличение също е близо два пъти по-голямо от прогнозния ръст на икономиката.