Държавните служители няма да ползват допълнителен платен годишен отпуск, предвижда промяна в Кодекса на труда, които парламентът ще гласува на второ четене.
Досега според Закона за държавния служител чиновниците имат право на до 15 работни дни допълнителна почивка, които се прибавят към полагащите им се 20 дни годишен отпуск. Някои от тях ползват и още 12 дни за ненормиран работен ден и така отпускът достига до 47 работни дни на година.<br /> <br /> Според вносителите на предложението от ГЕРБ сега отпускът на чиновниците е прекалено дълъг и надвишава тази на премиера и министрите.<br /> <br /> Срокът за изчистване на стари отпуски да е до края на следващата година, предвиждат още измененията. Ако работникът бъде съкратен до края на следващата година, работодателят ще му изплаща обезщетение върху натрупаните стари отпуски.<br /> <br /> <br />