Двудневна конференция на тема "Деинституционализация – реформа в грижата за децата, посредством разработване и прилагане на алтернативни форми на услуги за деца и семейства" се състоя в Ловеч. Тя бе организирана от местното Сдружение "Знание" по проект "Реформа в грижата за децата".
Форумът се запозна с дейността по създаването на двата центъра за настаняване от семеен тип, в които бяха настанени деца от Домовете за момчета и момичета в Ловеч. Според неговите лектори, днес в двата центъра е налице среда, възможно най-близка до семейната - всяко дете разполага с лично пространство, чувства принадлежност към малка общност и с него работи постоянен екип от професионалисти.
На конференцията бяха представени и други социални инициативи на сдружение "Знание" в подкрепа на младите хора: кампания за превенция на насилието, кампания приемна грижа и други. Участниците в нея научиха и за услуги в общността за деца и семейства, съобщи днес Община-Ловеч.
Гергана Димитрова, БЛИЦ