Двама жители на Пловдивска област декларираха пред НАП по над един милион доходи, получени през миналата година.
И двамата са продали акции, в резултат на което приходите на всеки от тях са надхвърлили сумата от 1 260 000 лева. Върху тези пари те са внесли по 120 000 лева данък, възползвайки се от полагащата им се отстъпка от 5%. Третият по заможност пловдивчанин е декларирал над 600 000 лева доходи от продажба на имот. Данъкът върху тях е платен отново с отстъпка.<br /> <br /> До 2 май се декларират доходите от предходната година с подаване на годишна данъчна декларация в НАП. В същия срок трябва да бъде внесен и данъкът, ако има такъв за доплащане. Декларация не подават единствено лицата, които през 2011 година са работили по повече от един трудов договор или са останали без работа, но работодателят им е удържал авансово и е внесъл целия дължим данък, така че сега тези лица нямат сума за довнасяне и няма да ползват данъчни облекчения.<br /> <br /> За да се възползват от възможността за отстъпка от 5 на сто до 2 май, физическите лица следва да подадат годишната си декларация по интернет с електронен подпис и да са правили дължимите авансови вноски през миналата година. Към днешна дата подадените декларации за доходи в НАП Пловдив са вече над 5 000.<br /> <br />