Многолюдни селища в Луковитско и Ябланско са на строг режим на питейната вода заради замърсяване на водоизточници, настъпило от повсеместното снеготопене в двете землища.
Сред засегнатите са общинският център Луковит и селата Карлуково, Дерманци, Петревене, Тодоричене, Беленци, Румянцево и Златна Панега. На част от тях водоподаването е напълно спряно в района. Служители на &quot;ВиК&quot; са известили населението за бедствието, съобщи днес в Ловеч Регионалната здравна испекция.<br /> <br /> Според ведомството &quot;ВиК&quot; е разпространила по места предписание за механично почистване, измиване и дезинфекция на водовземните и водоснабдителни съоръжения в засегнатия район. Детските и учебните заведения са осигурени с питейна вода. Препоръчано е и да се повиши концентрацията на използвания дезинфектант с цел засилена дезинфекция на водата, до възстановяване на нормалното водоснабдяване.<br /> В селищата, в които се наложи населението да се осигурява с вода с водоноски, ще се осъществява лабораторен контрол за качеството на водата в тях.<br /> <br /> Общо практикуващите лекари в района са предупредени при бум от стомашно-чревни заболявания да хоспитализират пострадалите и незабавно да уведомяват РЗИ.<br /> <br /> <strong>Гергана ДИМИТРОВА, БЛИЦ</strong><br />