На редовното си заседание ръководството на Министерството на здравеопазването одобри промени в Наредбата за имунизациите в Република България. Осъвременяването на Имунизационния календар бе заложено като приоритет в приетата от Народното събрание Национална здравна стратегия 2008-2013 г.
Приетите промени се отнасят до задължителните имунизации, които се прилагат съгласно Националния имунизационен календар за предпазване от заразни болести, и препоръчителните имунизации, които се извършват по желание на гражданите срещу заплащане. <br /> Към задължителните имунизации се добавят два нови антигена &ndash; срещу Хемофилус инфлуенце тип Б (Hib) и срещу Стрептококус пневмоние (пневмококки). В ранна детска възраст посочените микроорганизми са едни от основните причинители на респираторни инфекции, пневмонии, отити. <br /> Според СЗО Hib-инфекцията е втората по честота причина за смърт при деца под 5-годишна възраст, с относителен дял от 15% в страните, в които не се провежда имунизация, каквато е и България. Инвазивните Hib-инфекции водят до тежки последици - глухота, епилепсия, умствена недостатъчност и дори смърт. Утежняваща прогнозата характеристика е повишената резистентност към антибиотиците от първи избор. У нас леталитетът и трайните увреждания при Hib менингита са 16,4% (годишни анализи на НЦЗПБ за 2003-2007 г.). <br /> Пневмококовата инфекция е най-честата ваксино-предотвратима причина за смърт при деца под 5-годишна възраст с относителен дял от 28 %. <br /> Пневмококовата инфекция е тежък медико-социален проблем поради тежките инвазивни форми с неблагоприятна прогноза - пнемония, менингит и сепсис, и поради високата честота на локалните инфекции - отит на средното ухо, синуит и бронхит. Според данните на Националния център по здравна информация (НЦЗИ) за последните години, заболяванията на дихателната система заемат трето място в структурата на смъртността в ранна детска възраст, предхождани от травмите и интоксикациите. <br /> Тези ваксини са включени в имунизационните календари на почти всички страни от ЕС.<br /> Единият нов антиген (срещу Hib) е включен в състава на петкомпонентна ваксина заедно с антигените срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, а другият (срещу Стрептококус пневмоние) е под формата на самостоятелна ваксина. Въвеждането на съвременни многовалентни ваксини е в унисон със съвременните европейски практики. Така се улесняват родителите и общопрактикуващите лекари при извършването на ваксинацията, тъй като с еднократно инжектиране се постига защита спрямо пет различни заболявания. <br /> Към списъка на препоръчителните ваксини се включват новите ваксини срещу ротавирусна инфекция и срещу човешки папиломен вирус. <br /> Промените в Националния имунизационен календар допринасят за утвърждаване на имунопрофилактиката най-ефективно средство за предотвратяване на заболявания с голямо социално значение, особено в детската възраст, съобщават от здравното министерство. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />