Делът на разведените хора, решили да се сдобият със собствено жилище с ипотечен кредит, е нараснал двойно за четири години, показва анализ на една от големите банки у нас, цитиран от "Монитор".
Ако през 2010 г. едва 6% от взелите ипотечен кредит са били разведени, то през тази година техният дял нараства на 12%. В същото време делът на семействата, купили си съвместен дом, намалява плавно от 53% преди четири години до 45% през 2014 г. Средната възраст на кандидатите за заем с ипотека се задържа устойчиво на около 36 години.<br /> <br /> По отношение на образователния статус висшистите категорично държат първото място по ипотечни кредити, но техният дял от общия брой плавно намалява. За сравнение през 2010 г. те са били 55% от взелите жилище с ипотека при 45% през тази година.<br /> <br /> Средният размер на ипотечните кредити за четири години намалява с едва 0,5% до 72,3 хил. лв. Времето на изплащане на заемите за собствено жилище също бележи лек спад до средно 22 години. През 2014 г. 26% от получилите ипотечен кредит са посочили, че работят като квалифицирани работници, 14% са икономисти, а 7% са инженери. В същото време артистите, фризьорите, социалните работници, учените, филолозите и пожарникарите купили си свой дом с помощ от банката се броят на пръстите на едната ръка. <br />