Джакпотът във второ теглене на играта 6/49 на Спортния тотализатор оцеля и днес.
Рекордният за цялата история на Българския спортен тотализатор джакпот в размер на 5 897 000 лева се очаква да се натрупа в играта 6/49 тази неделя.&nbsp;<br /> <br /> Печелившата комбинация във второ теглене на 6/49 беше 48, 44, 29, 22, 18, 15. Тя убягна на участниците в тиража, въпреки че за да спечелят голямата печалба те масово играха с фишове 4 комбинации по 10 числа. <br /> <br /> 45 тираж се оказа &quot;рекорден&quot; и заради най-големият брой фишове, подавани в играта 6/49 за цялата 53-годишна истотия на тотото. Точният им брой е 1 091 028, а за всички игри е 1 407 569. Постъпленията от 45 тираж на БСТ са 3 528 415.70 лв. Само за най-популярната игра те са 2 829 694.20. <br /> <br /> Нараства интересът и към играта 6/42 с постъпления 331 541, които са дошли от попълнените 170 800 фиша. И там джакпотът остава и за тази неделя се очаква да бъде около 700 000. <br />