Джакпотът оцеля тази седмица. Вижте печелившите числа и сумите, натрупани за следващото теглене.
<u><strong>Тираж 24 на Българския спортен тотализатор</strong></u><br /> <br /> <strong>&quot;6 от 49&quot;, I теглене (1, 2, 6, 9, 13, 27)</strong><br /> <br /> I гр. (6) - няма<br /> II гр. (5) - 46 по 681,50 лв.<br /> III гр. (4) - 1792 по 17,50 лв.<br /> IV гр. (3) - 23 944 по 1,80 лв.<br /> Джакпот - 567 285,24 лв.<br /> <br /> <strong>IІ теглене (27, 29, 34, 38, 43, 45)</strong><br /> <br /> I гр. (6) - няма<br /> Джакпот - 1 007 341,61 лв.<br /> <br /> <strong>Тото джокер</strong><br /> <br /> Позиция: 6, 7, 8.<br /> Цифра от фабр. номер: 8, 1, 4.<br /> <br /> I гр. (3) - 9 по 2192,40 лв.<br /> II гр. (2) - 1912 по 10,30 лв.<br /> <br /> <strong>&quot;6 от 42&quot; (1, 5, 21, 29, 35, 37)</strong><br /> <br /> I гр. (6) - няма<br /> II гр. (5) - 8 по 1337,60 лв.<br /> III гр. (4) - 295 по 36,30 лв.<br /> IV гр. (3) - 5571 по 2,70 лв.<br /> Джакпот - 24 458 лв.<br /> <br /> <strong>&quot;5 от 35&quot;, I теглене (3, 4, 10, 26, 33)</strong><br /> <br /> I гр. (5) - 1 от 26 282,20 лв.<br /> II гр. (4) - 320 по 82,10 лв.<br /> III гр. (3) - 10 533 по 3,30 лв.<br /> <br /> <strong>II теглене (7, 23, 25, 27, 30)<br /> </strong><br /> I гр. (5) - 1 от 26 282,20 лв.<br /> II гр. (4) - 336 по 78,20 лв.<br /> III гр. (3) - 10 718 по 3,30 лв.<br /> <br /> <strong>&quot;Втори тотошанс&quot;</strong><br /> <br /> <strong>&quot;6 от 42&quot;</strong><br /> <br /> 1000 лв. 255490405 Ямбол<br /> 1000 лв. 094437090 Благоевград<br /> 2000 лв. 324147018 София<br /> <br /> <strong>&quot;5 от 35&quot;</strong><br /> <br /> 1000 лв. 471287243 Балчик<br /> 1000 лв. 105552872 Стара Загора<br /> 5000 лв. 097583513 Русе<br /> <br /> <strong>&quot;6 от 49&quot;</strong><br /> <br /> 2000 лв. 571401505 Габрово<br /> 2000 лв. 929844454 Белово<br /> Автомобил 255118367 София<br /> <br />