Застрахователното дружество ДЗИ предстои да гласува разпределяне на дивидент към акционерите си в размер на 50.03 млн. лв. Това стана ясно от поканата за редовно общо събрание на акционерите, публикувано в Българската фондова борса.
В сумата на дивидента влиза цялата печалба, която компанията е реализирала през 2011 г., в размер на 5.87 млн. лв. В допълнение към акционерите ще се насочат и 32.5% от неразпределените печалби от минали години или 44.7 млн. лв.. На акция се пада брутен дивидент от 12.96 лв., пише в. &quot;Капитал&quot;. <br /> <br /> ДЗИ продължават подхода си на гласуване на големи по обем дивиденти. През миналата година компанията одобри към акционерите да се насочат 74.31 млн. лв. или по 19.25 лв. на ценна книга.<br /> <br /> На общото събрание на 26 април ще се обсъждат и гласуват и обичайните точки на едно общо събрание - приемане доклад за дейността, отчет на директора за връзка с инвеститорите, избор на одитор и др.<br /> <br />