Между 30 и 33% от населението живее на границата на бедността. Това каза директорът на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ Любен Томев. ИССИ представи доклад за потребителските цени и издръжката на живот за миналия месец.
Според статистиката границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 184,41 лв. на човек. Това показва нарастване от 3,7% спрямо юни т.г. и 13,3% спрямо септември 2007 г. На минимална работна заплата при пълно работно време към юни 2008 г. са наети 254 459 души, или 10,2% от всички наети, като 1/3 от тях са работници в преработващата промишленост и основно – в шивашката и кожарската промишленост, 18% са в търговията и 9.8% са в операции с недвижими имоти.

Издръжката на живот нарасна с 3.2% през третото тримесечие на 2008 г., а спрямо септември миналата година увеличението е с 13.7%. Областите с най-ниска средна работна заплата (под 75% от средната за страната) са Благоевград (382 лв.) и Велико Търново (385 лв.) С най-висока СРЗ е София-град (672 лв.), която надвиша с над 32% средната за страната (510 лв.). Издръжката на живот на един член от 4-членно домакинство в края на септември достигна 471,06 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1 884 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти.

Сред основните фактори, които повлияха върху покачване издръжката на живота е покачването на цената на природния газ от 1 юли с нови 5,2%, каза Томев. Последващото увеличение на на природния газ от 1 октомври с нови 24% бе индикатор за предварително калкулиране на разходите в цените на редица стоки и услуги. Други фактори са увеличението на цените електроенергията за битови нужди и топлоенергията от 1 юли и очаквано ново увеличение от 1 ноември, увеличението на цените на питейната вода, на транспорта, на услугите. Издръжката на живот на един работещ достигна 523,72 лв., което е ръст от 3,1% за тримесечието и 14,4% в годишен план – при база септември 2007 г.

Докладът на ИССИ, базирайки се на данни на Евростат сочи още, че инфлацията у нас е 11,8% за септември, спрямо същия период миналата година. “Инфлацията няма да може да падне под 10%, въпреки, че някои говореха точно обратното”, коментира Томев. По данните на Евростат се нареждаме на трето място в ЕС по рът на инфлацията след Латвия и Литва. Пак на трето място сме и по икономически растеж след Румъния и Словакия. През третото тримесечие ценовата динамика се диктуваше основно от преките и вторични ефекти на поскъпването на природния газ, електро - и топлоенергията. Това влияние се отчита както при хранителните, така и при нехранителните стоки и услуги.

При хранителните стоки средното поскъпване на групата е 1,4% през третото тримесечие, а в годишен план ръстът е от 13%.Групата „Хляб и зърнени храни” отбеляза средно поскъпване за тримесечието с 1,2%, като оризът е поскъпнал със 6,1%, а на годишна база с 88%. При „Месото и месните продукти” се наблюдава повишение на цената средно с 2,8%, като по-силно е покачването при свинското месо с 4,7 % и при малотрайните колбаси с 12,7%, при кренвиршите с 15,9%. Регистрирано е поскъпване в групата „Мляко и млечни продукти” – с 1,3%, по-високо е при кравето сирене с 1,6% и кашкавала с 5,9%, докато при останалите млечни продукти цената се задържа на почти същите нива.

Традиционно за сезона е намалението на цените на плодовете и зеленчуците. Като цяло те са намалели съответно с 13,7% и 5,3%. При нехранителните стоки и услуги средното поскъпване за тримесечието е с 4,8%, а на годишна база – с 14,3%. „Жилищните наеми и разходите за поддържане на жилището” са нараснали с 14,4%, а тези за „Осветление, отопление и енергия” – с 12,6%. Сериозно поскъпване се отчита при групата „Образование, свободно време и развлечения” – с 5,6%. В по-голяма степен то се влияе от поскъпналите такси за обучение с 11,6%, като по-съществено е нарастването на таксите във висшите учебни заведения, които варират в диапазон от 12,1% до 26,8%. Таксиметровите услуги са поскъпнали с 18,2%, железопътен транспорт средно с 3,2%; въздушен транспорт със 6,6%.
 
/Десислава Вагелова/БЛИЦ