След наводненията от юли 2014 година в Северозападен регион (гр. Мизия и с. Крушовица), през октомври 2014 г. България подаде заявление за подпомагане със Средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
На 9 април Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта в размер на 1,98 млн. евро, които да бъдат използвани за възстановяване на щетите от бедствието. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.<br /> <br /> Предстои иницииране на процедура по одобрение на бюджетни кредити от страна на Европейския парламент и Съвета, преди окончателното получаване на средствата. Предоставените средства ще бъдат разпределени между засегнатите области и ведомства на базата на одобрената от Министерския съвет методология за разпределяне на средствата от фонд &bdquo;Солидарност&rdquo;.<br /> <br /> Впоследствие Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще организира срещи с всички териториални органи и ведомства, които ще бъдат определени за изпълнителни органи за определяне на списък с приоритетните операции за финансиране от фонда.<br /> <br /> След определянето на операциите ще бъдат изготвени и публикувани изисквания за кандидатстване, на базата на които ще бъде проведена процедура за подбор и оценка на проекти за финансиране със средствата от второто заявление по фонд &bdquo;Солидарност&rdquo; на ЕС.<br /> &nbsp;