На „Топлофикация София” ЕАД и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД бяха наложени финансови санкции от МОСВ съответно с 22 827 и 15 000 лв. за нарушаване на еконормите. Това съобщиха от екоминистерството в сряда.
От началото на мандата си, новото ръководство на МОСВ е активизирало своите надзорни функции по опазване на еконормите, похвалиха се от новото ръководство. Общо за цялата страна експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ са извършили 3 817 проверки на обекти и са дали 2 058 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 206 акта и са издадени 219 наказателни постановления, като са наложени 43 санкции за констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми. <br /> <br /> Санкциите не са подминали и големите фирми, които доскоро се разминаваха с глобите при регистрирани нарушения. Освен &ldquo;Топлофикация София&rdquo; и &ldquo;Лукойл Нефтохим&rdquo;, от екоминистерството са санкционирали с текуща месечна санкция от 6150 лв. и &bdquo;ОЦК&rdquo; &ndash; Кърджали. За констатирано изпускане на непречистени отпадъчни води от пречиствателната си станция, с 12 454 лв. е санкциониран и туристически комплекс &ldquo;Елените&rdquo;. <br /> <br /> Само за последните два месеца от РИОСВ са предприели принудителни административни мерки за спиране на 14 обекти, нарушаващи екологичното законодателство. Сред тях са 4 парогенератори на ТЕЦ &ldquo;Република&rdquo; в Перник, кариерата &ldquo;Куртово Конаре БДЖ&rdquo;, сгуроотвал на &ldquo;Топлофикация Сливен&rdquo; и др. <br /> <br /> Поради многобройните сигнали на граждани за незаконен добив на пясък, по заповед на министър Караджова в момента вървят масирани проверки в цялата страна на баластриерите и до края на октомври ще бъдат оповестени и резултатите. <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b><br />