Министърът на околната среда Нона Караджова отхвърли и два проекта за подмяна на лифт и влек в курорта с два лифта с по-голям капацитет, пише в съобщение на сайта на екоминистерството.
Концесионерът на скизона Банско фирма &quot;Юлен&quot; е внесъл двата проекта в началото на годината. <br /> <br /> Единият е за подмяна на сегашния 3-седалков лифт от местността Шилигарника до връх Тодорка с 4 или 6-седалков, а другият - за монтиране на 4-седалков лифт на мястото на сегашния скивлек към Старата писта в зона Банско. <br /> <br /> Мотивите за решението на министъра да отхвърли двете инвестиционни намерения са същите, с които бе спрян и строежът на нова чайна в местността Платото, защото проектите излизат извън концесионната площ по договора за концесия от 2001 г., не са предвидени в него и поради това биха нарушили режимите за управление на национален парк &quot;Пирин&quot;. <br /> <br /> Според действащия 10-годишен план за управление на парка, строителство в зоната е допустимо само в рамките на териториално устройствения план на ски-зона Банско от 2000 г., на който е базиран и концесионният договор.<br /> <br /> Трите решения са в унисон с обещанието на министъра да не допуска нови проекти над Банско, преди да се реши спорът между държавата и &quot;Юлен&quot; за концесията. <br /> <br /> През юни Караджова обяви, че фирмата е разширила ски-зоната с около 650 декара над площта, определена в концесионния договор (995, 5 дка.).