Съкращенията на надзиратели и съдебни охранители, които Министерството на правосъдието възнамерява да проведе в следващите месеци е равносилно на детска игра с кибрит върху купа сено. Отвъд социалния ефект, който ще има върху семействата на освободените 720 служители, последиците ще има и за националната сигурност, при това застрашителни, предупреждават експерти.
У нас има около 10 000 затворници и поне още около 1000 лица, с влезли в сила присъди, които се укриват. Надзирателите трябва да пазят първите, а съдебната охрана трябва да конвоира и открива вторите, освен това да охранява магистратите и хилядите граждани, които ежедневно посещават сградите на съдебната власт в цялата страна. <br /> <br /> Дори да подходим със снизхождение към твърденията на правосъдния министър Христо Иванов, че т.нар. Програма за структурни и функционални реформи в сектор &ldquo;Правосъдие&rdquo; е един &ldquo;междинен&rdquo; документ, то думите на заместник-министъра Петьо Петков, че съкращения все пак ще има, само показват растящия асинхрон, който очевидно властва в сградата на софийската улица &ldquo;Славянска&rdquo; 1. <br /> <br /> Щеше да е добре, ако Иванов и Петков бяха подходили хладнокръвно и се бяха опитали да решат проблемите, а не да търсят оправдания в администрацията за проблемите в системата на затворите и съдебната охрана. Истината е, че и двете системи нямат нужда от съкращения, а дори от увеличаване на броя на служителите, които ежедневно общуват с онази част от обществото, която е обект на наказателно преследване.<br /> <br /> А че истината е шокираща, доказва и Доклад за финансовото състояние на Главна дирекция &ldquo;Изпълнение на наказанията&rdquo; и на Главна дирекция &ldquo;Охрана&rdquo;: <br /> <br /> &ldquo;В случай на съкращение на щатната численост (в ГДИН-бел.ред.), се предвижда и увеличение на извънредния труд. Недостига на надзорно-охранителния състав увеличава извънредният труд, който е по-скъпо платен от обичайната часова ставка&rdquo;.<br /> &ldquo;Дори да се съкратят всички длъжности с административен характер (в ГДО-бел.ред.) и функциите се поемат от администрацията на Министерството на правосъдието, следва да се съкратят и минимум 200 щатни бройки изпълнителски и младши изпълнителския състав с полицейски правомощия, пряко ангажирани със съдебното производство&rdquo;. <br /> Това са фактите, които очевидно в Министерство на правосъдието предпочитат да &ldquo;заметат&rdquo; под килима и да подходят на принципа &ndash; &ldquo;няма човек-няма проблем&rdquo;. <br /> <br /> Липсата на стратегическа визия за планираната реформа се вижда и в конкретните идеи на т.нар. &ldquo;реформа&rdquo;. Без да са посочени мотиви, извън съкращаването на 720 души, се предлага сливането на Главна дирекция &ldquo;Изпълнение на наказанията&rdquo; и на Главна дирекция &ldquo;Съдебна охрана&rdquo; в една обща Изпълнителна агенция &ldquo;Изпълнение на наказанията и охрана на съдебната власт&rdquo;. Дано решението да се създаде тази нова административна структура е съобразено с действащите административни норми и не е породено единствено от близкото звучене на термините &ldquo;изпълнителна агенция&rdquo; и &ldquo;изпълнение на наказанията&rdquo;. По действащото законодателство предназначението на всяка една Изпълнителна агенция е предоставянето на административно обслужване на физически и юридически лица, изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията. Какви ли намерение има Министерството на правосъдието? Вероятно Христо Иванов и колегите му готвят предоставянето на административни услуги на населението в областта на изпълнението на наказанията!<br /> <br /> Дано само зад желанието за т.нар. &ldquo;реформа&rdquo; в местата за лишаване от свобода и съдебната охрана, не се крият интереси на част от екипа на правосъдния министър към търговете за доставка на храна за затворниците и за предстоящи поръчки при евентуалното строителство на нов затвор и общежития. Защото е ясно, че ефектът от поредната &ldquo;реформа&rdquo; на това ръководство на Министерство на правосъдието ще е пълната парализа на сложната система на надзорно-охранителните функции, които работещите в ГДИН и ГДО са призвани да изпълняват.<br /> <br /> Явно, че скоро мъжете и жените със светолотразителни жилетки отново ще скандират &ldquo;оставка&rdquo; под прозорците на Христо Иванов и заместниците му, но дали този път ще са само те, а няма да дойдат и семействата им.<br /> <br /> <strong>Димитър КОЛАРОВ</strong><br /> <br /> <br />