Екзекуцията на българската журналистика започна в сряда – 25.11.2015 г., 16:05 ч. и приключи на 26.11.2015 г. в 14:15 ч. Двадесет и два часа и десет минути. Триактно. Мъчително. С особена жестокост.
<p>Екзекутор беше сайтът &ldquo;Медиапул&rdquo; и в частност един от щатните му палачи - Полина Паунова.<o:p></o:p></p> <p>След 14:15 ч. на 26.11.2015 г. доверието на обществото в обективността на българската журналистика го няма. Няма и да се върне. <o:p></o:p></p> <p>Обезумели от страстта си към власт, минаваща през сваляне на Главния прокурор, а след това и на премиера Борисов, група неподлежащи на определение индивиди върнаха България във времената на тотално информационно затъмнение и заблуди. <o:p></o:p></p> <p>И нищо вече няма да е същото.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Екзекуция &ndash; Акт 1</strong><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<em>Факти и заблуди</em><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<strong>Факт<br /> </strong>25.11.2015г. 16:05ч. Сайтът &ldquo;Медиапул&rdquo; публикува статия със заглавие &ldquo;ЕК настоя за обективна проверка на &ldquo;Яневагейт&rdquo; и оттегляне на Главния прокурор&rdquo;. В нея, като официално становище на ЕК, е посочено, че Сотир Цацаров трябва да се оттегли от поста Главен прокурор и да не изпълнява задълженията си по конституция и закон, докато тече проверката по т.нар. скандал &ldquo;Яневагейт&rdquo;. И видите ли - &ldquo;Медиапул&rdquo; е такава институция в медийните среди, че даже ЕК му отговаря официално. Дотогава дума не става за размяна на мейли /но за това по-късно/, а за официална кореспонденция. Това, което се внушава на публиката и от другата сутрин ще бъде поето от другите съзаклятници /сутрешни тв блокове, министър на правосъдието и прочие клакьори/ е &ndash; &ldquo;Цацаров да се маха. Понеже ЕК така каза&rdquo;. В близката далечина е останала фиксацията в премиера Бойко Борисов. Един по един.</p> <p><o:p></o:p></p> <p>Още тогава за всеки разумно мислещ беше ясно, че това е заблуда.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<strong>Заблуда</strong><o:p></o:p></p> <p>Кой журналист не би публикувал като доказателство за написаното официалния отговор на ЕК?! Правилно &ndash; никой. Но факсимиле от този отговор нямаше. Нещо не беше наред.<o:p></o:p></p> <p>Обаче екзекуцията беше в ход.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Истини и последствия</strong><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Истина</strong><o:p></o:p></p> <p>Дадено е началото на опит за институционален метеж.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<strong>Последствие</strong><o:p></o:p></p> <p>Обществото е силно смутено.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Екзекуция &ndash; Акт 2</strong><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<em>Факти и заблуди</em><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<strong>Факт</strong><o:p></o:p></p> <p>26.11.2015г. В отговор на запитване от страна на Главния прокурор на Република България, ръководителят на представителството на ЕК в България официално заявява, че медийните публикации, цитирани по-горе, са некоректни. Изразява най-добри почитания към Главния прокурор и ръководената от него институция. <o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<strong>Заблуда</strong><o:p></o:p></p> <p>Оказва се, че &ldquo;Медиапул&rdquo; съзнателно е заблудил читателската си аудитория, внушавайки свои виждания и желания.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<br /> <strong>Истини и последствия</strong><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Истина</strong><o:p></o:p></p> <p>ЕК не може и съответно &ndash; не се е ангажирала с мнение, относно така наречения скандал &ldquo;Яневагейт&rdquo;, а още по-малко с институцията Главен прокурор на Република България. <o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<strong>Последствие</strong><o:p></o:p></p> <p>Българинът вече не знае кога становище, изразено от името на ЕК, изхожда именно от там.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Екзекуция &ndash; Акт 3</strong><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Факти и заблуди</em><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;<strong>Факт</strong><o:p></o:p></p> <p>26.11.2015 г.&nbsp; 14:15 ч. Сайтът &ldquo;Медиапул&rdquo; публикува статия със заглавие &ldquo;ЕК за разследването на &ldquo;Яневагейт&rdquo; и временното оттегляне на Цацаров&rdquo;. Тъпата секира Паунова е оттеглена и вече като автор е посочен Mediapool.bg. В нея, като доказателство за кореспонденцията с ЕК, са публикувани факсимилета от два мейла между Полина Паунова и пожелал анонимност официален източник от ЕК. С това &ldquo;Медиапул&rdquo; счита повдигнатите въпроси относно релацията му с ЕК за изяснени. <o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Заблуда</strong><o:p></o:p></p> <p>Че се излагат и &ldquo;прекаляват&rdquo; са меки определения. Става въпрос за варварство в 21-ви век. Би следвало да се обърне внимание на няколко пункта в кореспонденцията (най-вероятно между Полина Паунова и самата нея), публикувана от &ldquo;Медиапул&rdquo;. Видно от публикуваното факсимиле на запитването до неясен адресат, същото е направено на 23.11.2015 г. Значително по-интересен обаче е &ldquo;официалният&rdquo; отговор на ЕК. Може би само на Паунова и &ldquo;Медиапул&rdquo; ЕК отговаря официално по електронна поща. Няколко неща в този мейл са прелюбопитни:<br /> <br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201511/01.jpg" width="520" height="269" alt="" /><br /> <br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201511/02.jpg" width="520" height="332" alt="" /> <o:p></o:p></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Началото и краят на това съобщение са в синьо. Същинската част е в черно. Апропо, кой в днешното напрегнато време си играе с цветовете в един мейл, още повече да си прави труда да пише на италик. Вярно, зевзеци всякакви, но тук става дума за правителството на Европейския съюз, и ако то е толкова фриволно, то този Съюз не го чака нищо добро.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Повече от странно е, че запитването на Полина Паунова към Доктор Кой, се е случило на 23.11.2015 г. Отговорът на това запитване е &ldquo;получен&rdquo; от нея на 24.11.2015 г. и започва с &ldquo;Извинете ме за забавянето на отговора&rdquo;. Всъщност, това не е лошо, тъй като за европейския гражданин би означавало, че ЕК е екзактна като мобилен оператор при поискване на данни за сметката, т.е. отговаря незабавно, и забава в рамките на 24 часа е тежко провинение, за което се дължи извинение. Въпреки че получава &ldquo;официалния&rdquo; отговор от ЕК на 24.11.2015 г., &ldquo;Медиапул&rdquo; забавя уведомяването на обществото до 25.11.2015 г. без да се извинява.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Часове, след като ЕК отговори официално на Главния прокурор, се появиха факсимилетата, които се обсъждат тук. В &ldquo;официалния&rdquo; отговор на ЕК до &ldquo;фактора&rdquo; Полина Паунова се набива в очи нещо, което кара ръката на читателя да затвори завинаги сайта &ldquo;Медиапул&rdquo; и да не вярва на българските журналисти никога повече. В официалния отговор на Европейската комисия до Главния прокурор е казано, че &ldquo;независимостта на съдебната система е крайъгълен камък на всяко демократично общество&rdquo;. Във факсимилето, публикувано&nbsp; от &ldquo;Медиапул&rdquo; часове по-късно, пише: &ldquo;The independence of judiciary is, of course, a key cornerstone of every democratic society.&rdquo;, което преведено на български значи: &ldquo;Независимостта на съдебната система е крайъгълен камък на всяко демократично общество&rdquo;. Звучи познато, нали? Да приемем ли, че Огнян Злетев &ndash; ръководител на представителството на Европейската комисия в България, е пишещия си с &ldquo;Медиапул&rdquo;, и в частност с Полина Паунова?! Ако е така &ndash; защо изразява мнение на комисията за некоректност на публикуваното в &ldquo;Медиапул&rdquo;? Или просто Полина е преписвала в опитите си да съчини несъществувала кореспонденция?<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Истини и последствия</strong><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Истина</strong><o:p></o:p></p> <p>&ldquo;Медиапул&rdquo; извърши чудовищна манипулация, използвайки името на Европейската комисия. Създаде смущаващ резонанс в доверието на българското общество към институциите, управляващи и регулиращи всички процеси в Европейския съюз. Нанесе неизличимо петно на България. И в частност, за което говорим &ndash; екзекутира българската журналистика. <o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Последствие</strong><o:p></o:p></p> <p>Когато българинът, след малко, след часове, или утре, вдругиден, отвори български информационен сайт или разгърне българска печатна медия, той вече винаги ще знае, че нещо &ldquo;не е точно така&rdquo;. <o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Пост мортем</strong><o:p></o:p></p> <p>Защо го направиха? Питайте ги...<span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p>