Създателите на многоезичния сайт www.vocalproject.eu за успешна интеграция на чуждестранни студенти се събират на двудневна работна среща в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Това съобщи д-р Юлияна Чакърова от Филологическия факултет.
Форумът е четвърти поред по проекта &ldquo;VOCAL&rdquo; и в него участват представители на университети и научни институти от 10 държави: България, Ирландия, Германия, Италия, Литва, Португалия, Словакия, Унгария, Финландия и Швейцария, обясни д-р Чакърова. Проектът има за цел на осигури на заминаващите на стаж студенти полезна информация за страната, да усъвършенства техните езикови и културологични знания и по този начин да подпомогне успешната им интеграция, добави тя.<br /> &ldquo;VOCAL&rdquo; е продължение друг европейски проект със същата цел &ndash; &ldquo;Problem SOLVE&rdquo; (www.problemsolve.org). В по-стария електронен гид информацията е само на английски, немски, италиански, френски и словашки. В новия сайт работни езици са още български, литовски, унгарски, финландски, португалски и ирландски, или общо 11, каза доц. Чакърова.<br /> Обогатена е и виртуалната библиотека на уеб базирания гид &ndash; към основните секции - &ldquo;Пътуване&rdquo;, &ldquo;Настаняване&rdquo;, &ldquo;Общуване&rdquo;, &ldquo;Спешни случаи&rdquo; и &ldquo;Работа&rdquo;, е включен и раздел &ldquo;Език за специални цели&rdquo; (Language for specific purposes - LSP). В него са засегнати темите &ldquo;Бизнес&rdquo;, &ldquo;Туризъм&rdquo;, &ldquo;Банково обслужване&rdquo;, &bdquo;Техника&rdquo; и &ldquo;Строително инженерство&rdquo;, а събраната информация за тях е лесно достъпна, смята доц. Чакърова. <br /> За по-бързото възприемане на новите знания, VOCAL предлага виртуално пътуване и интерактивни материали за самостоятелни занимания. По този начин заминаващите на стаж или обучение студенти не само усъвършенстват езиковите си умения, но получават и практическа информация за страната, където заминават, смятат от Филологическия факултет. <br /> Преди оформяне на уеб базирания гид са анкетирани различни групи студенти, които вече са били на стаж в чужди държави. Целта е да се получи обратна връзка и да е сигурно, че подготвените интерактивни уроци и съвети са полезни на студентите. <br /> Съдържанието, виртуалните разходки, въпросите и тестовете в проекта са двуезични &ndash; на езика на всяка страна-участник в проекта и на английски. От възможностите на многоезичния сайт могат да се възползват студенти от всички специалности, обясни доц. Чаръкова. Според нея на този етап в България &ldquo;VOCAL&rdquo; е полезен и на стажантите по Програмата за академичен обмен &ldquo;Еразъм&rdquo;. /БЛИЦ <br /> <br />