През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от Шигелоза в Дом за деца с умствено изоставане, с. Петрово, област Стара Загора, съобщиха от Министерство на здравеопазването.
В периода 16.01.2009 г.- 26.01.2009 г. заболяват 6 деца на възраст от 8 до 19 години, които са приети за лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Проф.Ст.Киркович" в града. Към 30.01.2009 г. в резултат на проведените микробиологични изследвания, при три от болните и три от контактните деца е изолирана Шигела Зонеи, а при две лица от персонала на дома, както и при едно от контактните деца е изолирана Салмонела ентеритидис. Издадено е предписание до директора на дома, с което са разпоредени необходимите противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.
Също през изминалата седмица са съобщени три случая на заболели с клинични симптоми на Трихинелоза в  Рила, област Кюстендил. Заболелите лица са консумирали кайма и суджуци, приготвени от дивечово месо и от домашно свинско месо, непреминали трихинелоскопски контрол. Предприето е епидемиологично проучване от РИОКОЗ - Кюстендил, съвместно с РВМС. Очакват се резултати от извършените лабораторни изследвания. /БЛИЦ