Всеки гард от НСО е да длъжен "без ограничение във времето да не разгласява по какъвто и да било начин информацията за личния живот на охраняваното лице". Това пише в проект за Етичен кодекс на Националната служба за охрана, публикуван на нейния сайт, съобщава „Труд”.
&quot;Служителят на НСО пази в тайна всяко узнато от него при и по повод&nbsp;упражняване на дейността си поверително сведение за личния живот на&nbsp;охраняваното лице и изисква същото от всеки, с който си сътрудничи в&nbsp;служебната дейност&quot;, уточнява допълнително кодексът. И още: &quot;Той поставя интересите на охраняваното лице над своите и тези на своите близки и колеги&quot;.<br /> <br /> Специална глава в документа е посветена на преките подчинени на шефа на службата. &quot;При изпълнение на служебните си задължения, служителите следват поведение, което създава увереност у ръководителя на ведомството, че може да им се довери и да разчита на тях&quot;, гласи една от разпоредбите.<br /> <br /> Според кодекса при изпълнение на служебните си задължения всеки държавен гард е длъжен да се отнася &quot;любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността&quot;.<br /> &nbsp;