EVN България спазва изискванията на закона и извършва за своя сметка периодични проверки на всички измервателни устройства в Югоизточна България, за да гарaнтира точност на измерването за клиентите, се казва в официално съобщение от ЕРП-то.
Във връзка с повишения интерес, дружеството уточнява, че като част от процеса на подмяна на електромери, с цел метрологичен контрол, ще уведоми клиентите лично. В случаите, когато по обективни обстоятелства това не е възможно, клиентите получават протокол с попълнените данни при смяната на електромера. <br /> <br /> В протокола е записано, че сваленият електромер се пази седем дни в съответния обслужващ център. В рамките на тези седем дни клиентите имат възможност лично да сравнят данните, попълнени в протокола, който са получили. След тези седем дни електромерът се изпраща за проверка в оторизирана външна лаборатория по гореупомената процедура.<br /> <br /> С оглед на гореизложеното EVN България се надява да внесе успокоение сред клиентите, че проверката на електромери е първо в тяхна полза, гарантираща точното измерване на консумираната електроенергия и второ е дейност, която компанията е задължена да извършва по определен график и регламент на българското законодателство, се казва още в писмото на ЕРП-то./БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br /> <br />