Едва 31% от българите са удовлетворени от условията, в които се трудят, показва проучване на Евробарометър. Това е много под средното за ЕС ниво от 77%. Проучването е проведено между 3 и 5 април 2014 г. сред 26 571 жители на 28-те страни-членки на ЕС.
Повече от 80 % от респондентите в Дания, Люксембург, Финландия и Нидерландия считат, че условията на труд в тяхната държава са добри. Дания отново заема първо място, като 94 % от работниците са удовлетворени от своите условия на труд/ Австрия и Белгия си поделят второто място, като са удовлетворени 9 от всеки 10 работници.<br /> <br /> Плътно след това се нареждат Финландия (89 %), Обединеното кралство и Естония (и двете с 88 %).<br /> <br /> Най-недоволни са работниците в Гърция, където само 16 на сто одобряват условията на работното си място. На дъното са още Хърватия (18%), Испания (20%), Италия (25%), Словения, Португалия, Румъния, Словакия и т.н.<br /> <br /> От Евробарометър посочват, че множество фактори способстват за тази разлика в нивата на удовлетвореност: социалният и икономически контекст, повлиян от кризата, но също и по-структурни характеристики като социален диалог, социални политики и трудово право, които могат да са по-силно или по-слабо изразени в различните страни.<br /> <br /> По отношение на данните за целия ЕС, проучването показва, че 80% от запитаните са удовлетворени от работното си време, а 85% - от здравословните и безопасни условия на работното място.<br /> <br /> В същото време, стресът е посочен като най-голям риск от 53 на сто, а 40 на сто признават, че не им е предложена възможност да използват гъвкав режим на работа.<br /> <br />