Европейската комисия изпрати на България четири писмени предупреждения, този път за еконарушения. Те се отнасят за четири отделни случая на неосигуряване на адекватна защита на природното наследство на страната. Три от предупрежденията засягат строителство в защитени зони, а четвъртото се отнася до действащото законодателство.
Първата процедура е заради ски-центъра в Банско. От комисията посочват, че там държавата е разрешила строителството на туристически и спортни съоръжения в защитен район на Пирин, без да направи оценка за въздействието им върху околната среда и произтичащите от това рискове за природата. <br /> <br /> По аналогичен повод е и втората от наказателните процедури. Тя засяга община Царево, където също се извършват строителни дейности в защитени територии, също без оценка за въздействие. Така природата в крайбрежната зона е изложена на риск, смятат от ЕК. Третата процедура срещу страната ни е също е заради строежи по морето. Тя се отнася за защитената зона Емине-Иракли /б.р. &ndash; за което многократно предупреждаваха и от различни български екоорганизации/, където по поречието на река Вая вече са били унищожени важни местообитания.<br /> <br /> Четвъртата наказателна процедура засяга самото законодателство на България за околната среда. Според Европейската комисия то не е изцяло съгласувано с директивата за местообитанията, която е ключова за опазване на флората и фауната в Евросъюза. От неспазването й произтичат и констатираните нарушения.<br /> Българските власти имат два месеца за коригиращи действия по всеки от четирите проблема. Ако такива не последват, ще им бъде изпратено второ и последно писмено предупреждение. Ако и от него липсва резултат, случаите ще бъдат внесени в Европейския съд.<br /> <br /> &ldquo;Очаквам от България да съгласува своето законодателство с европейските изисквания, и преди всичко да осигури нейното правилно прилагане на практика в конкретните случаи&rdquo;,&nbsp;каза еврокомисарят по екология Ставрос Димас. Според Димас ще е престъпление да не се опази изключителното природно разнообразие на страната ни, чиято територия се обитава от 70% от защитените видове птици, а близо 40% от защитените местообитания на Европа също са на наша територия. <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> <br /> </b><br /> <br /> <br />