България може да бъде залята от съдебни искове на гей двойки, които искат да се признае законно съжителството им. Това стана възможно, след като Европейският съд по правата на човека със седалище в Страсбург постанови във вторник, че държавите трябва да изпълняват своите задължения да предоставят защита на еднополовите двойки в своята правна система.
Това решение още повече ще засили натиска на някои страни - членки на ЕС, върху България да промени своето законодателство, за да разреши гей браковете. Решението на Европейския по правата на човека идва по-малко от месец след като Върховния съд на САЩ обяви еднополовите бракове за законни във всички американски щати. <br /> <br /> България е член на Съвета на Европа и признава юрисдикцията на съдав Страсбург. От друга страна, нашето законодателство не допуска бракове между хомосексуалисти. В групата на страните, които са определили законодателно изрично брака като съюз единствено между мъж и жена освен нас са още Беларус, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Полша, Сърбия и Украйна.&nbsp;<br /> <br /> Решението на съда в Страсбург не засяга пряко България. То обаче е сигнал, че съдът вероятно би намерил идентично нарушение при дело, заведено срещу всяка друга държава членка, подписала конвенцията, която е в сходно положение. <br />