Европейският парламент изпраща мисия в България за установяване на многобройните нарушения в опазването на околната среда и НАТУРА 2000, съобщиха от Делегацията на българските социалисти в ЕП.
&quot;Нито една от препоръките на комисията по петиции или на ЕК в тези области не се взема предвид от българските власти&quot;, предупреди Илияна Йотова.<br /> <br /> Основен акцент в разглежданите петиции по време на днешното заседание е паднало върху инициираната от над 13 600 български граждани, свързана с изграждането на спортно-туристически център в района на връх Перелик, област Смолян.<br /> <br /> Пред Комисията е бил представен отговорът на петицията от страна на ЕК, според която, съгласно материалите, предоставени от българските власти, няма доказателства за нарушения на нормите и директивите на ЕС за опазване на околната среда.<br /> <br /> Представител на вносителите на петицията е представил пред членовете на Комисията и представителите на ЕК снимков материал от района на връх Перелик, доказващ че на място има новоизградена постройка и са поставени билбордове с предупреждение, че туристите се наблюдават от камери.<br /> <br /> Всички членове на Комисията по петиции на ЕП са били единодушни, че България има сериозен проблем с прилагането на директивите на ЕС за опазване на околната среда и прилагането на програмата НАТУРА 2000.<br /> <br /> Предвид многобройните жалби от български граждани, Комисията по петиции с единодушие е приела да се предприеме мисия в България за установяване на фактите по сигнализираните нарушения.<br />